Michael Dorfman’s Essentials

ЗОАР АРГОВ ПОЕТ “БАНДЕРОВСКУЮ ПЕСНЮ”

Михаэль Дорфман

ЗОАР АРГОВ ПОЕТ “БАНДЕРОВСКУЮ ПЕСНЮ”

Там, під Львівським замком старий дуб стояв.
Там, під Львівським замком старий дуб стояв,
А під тим дубочком партизан лежав.
Він лежить, не дише, він неначе спить.
Він лежить, не дише, він неначе спить.
В золотім кучері вітер шелестить.

Там, под Львовским замком старый дуб стоял,
А под тем дубочки партизан лежал.
Он лежит, не дышит, он как будто спит.
Он лежит, не дышит, он как будто спит.
Золотые кудри ветер шелестит.

שם הרחק ביער אלון עתיק ניצב
ולידו בדשא הפרטיזן שכב
והוא שכב בלי נוע שוב אינו נרדם
תלתלי זהב לו רוח תפזרם

 

Рано умерший от передозировки наркотиков Зоар Аргов (1955-1987) – это израильская легенда. Песни стиля “мизрахи” в его исполнении первыми пробили брешь в стене официального стиля “израильской музыки” на государственном радио и ТВ. За ним стояло несколько музыкантов и предпринимателей, а особенно Авиягу Медина. Они вывели этот микс из израильской, арабской, турецкой, греческой и другой средиземноморской эстрады, популярный среди арабских евреев, в израильский мейнстрим. Хотя я еще помню, как ненавидели эту музыку чопорные ашкеназийские девочки в армии, и как старые тетки в автобусах кричали шоферам с сильным польско-венгерским акцентом “выключите эту музыку арабов”.

Я не слышал этой песни во Львове моей молодости, не знал, что это неформальный гим ушедших в лес украинцев, вовеваших с Советской властью. Я знал эту песню в исполнении Аргова, но думал, что это старая советская песня, каких много было в Израиле в 1940х. Абба Ковнер, сам партизанивший в литовских лесах, перевел много, другие тоже. Советский эпос и пафос Великой Отечественной Войны и партизан долго был частью израильской идентификации. Помню, Биньмин Нетанигу, дежурно ездивший в Москву накануне выборов, сказал в интервью Николаю Сванидзе в 1998 году, что его любимым произведением в юности было “Волоколамское шоссе” Александра Бека – образец социалистического реализма, повествующий о подвиге воинов-панфиловцев, остановивших немцев под Москвой.

Позже, советники по русским делам вероятно отсоветовали Нетаниягу рассказывать о столь политически некорректных для его антисоветского русскоязычного избирателя пристрастиях молодости.  Кстати, в том же наборе культовых книг молодости Нетаниягу был и “Мусадаг” Франца Верфеля – об армянском геноциде 1915 года. Еврейский ишув в Палестине готовился героически погибнуть, отражая нашествие войск Роммеля. Пример армян, вставших на защиту своих семей на Мусадаге вдохновлял тогда палестинских евреев. Много позже книга Верфеля еще входила в программу израильских школ, Вряд ли кто-то мог себе тогда представить, что те самые юноши, читавшие в юности «Мусадаг», став политиками и дипломатами, будут всячески поддерживать турецкие попытки отрицания армянского геноцида.

Однако, вернемся к песне о партизане. Однажды начальника генштаба времен Первой Ливанской войны Рафаэля Эйтана спросили, какие песни он любит. Рафуль (это его армейское прозвище, которое могие сохраняли, придя в политику) ответил – ивритскиепесни. Однако интервьюер настаивал, а какие именно ивритские. Рафуль просто ответил «ширим русим» – русские песни. Популярность русских песен я еще застал в американизированном Израиле 1970-х.

В Израиле работали необычайно популярные тогда композиторы-песенники Моше Виленский, Мордехай Заира, Саша Аргов. Эти композиторы занимают почетное место в ряду композиторов-евреев создателей современной национальной музыки в России, как Веньямин Баснер, Ян Френкель, Оскар Фельцман или в Америке, как Джордж Гершвин, Ирвинг Берлин или Эйрон Копланд.

Наряду с использованием русских и украинских  мелодий, эти композиторы активно использовали средиземноморские мотивы. Именно они  дали путевку в жизнь великим певицам  бухарке Яфе Яркони (Абрамов) йемениткам Шошане Дамари и Брахе Цфира (материл певца Ариэля Зильбера). Зоар Аргов был отнюдь не первым из певцов, выхпдцев из мусульманских стран, кто пел израильские версии русских и украинских песен. Не зря он позаимствовал себе псевдоним известного композитора Саши Аргова.

Когда песни Зоара Аргова только-только начали пробиваться на общеизраильскую эстраду, я спросил Сашу Аргова, что он думает по поводу того, что позаимствовали его имя. Саша раздраженно ответил, «меня никто его об этом не спрашивал». Саша Аргов был необычайно популярным и плодовитым композитором. Его песни давно стали в Израиле «народными».  Однако он всегда настаивал, что не зависеть от писания музыки не будет. Они с женой владели одним из двух тогда в Израиле магазинов русской книги «Болеславский», унаследованном от тестя. Дела шли неплохо, в Израиле 1960-80 х годов еще было много людей, знавших русский язык, а советские университетские учебники и инженерные пособия были в ходу, потому, что стоили намного дешевле американских.

Впрочем, и Саша Аргов не унаследовал фамилии от предков. Он родился в Москве в 1914 году, как Александр Абрамович. В 1934 он приехал в Палестину. Как и многие тогда, он сохранил свое русское имя, но взял ивриткую библейскую фамилию Аргов – название библейской местности. Во Второзаконии (Дварим) рассказывается, что вторгнувшись в Землю обетованную где-то на запад от Иордана, евреи встретились там с силами аморейского царя Ога и захватили Аргов, лежавший в Земле Башан. Комадир отряда Яир бен Менаше захватил Аргов и назвал его в свою честь Хут Яир. Однако позже, в Книге Царств Хут Яир и Земля Аргов упоминаются, как два разных географических названия, где-то в востоку от Иордана, южней Дамаска, где-то на плато Ал-Ладжани к северу от горы Хермон.

 

И это один маленький пример удивительной смеси, под названием Израиль. Тут у нас сплошь и рядом получается, что украинские песни поет йеменский  еврей, взявший себе библейскую фамилию.

 

Спасибо моему другу Вадиму Штейнману (Реховот) за помощь и кантора Марию Дубинскую, своей лекцией врохновившую меня записать эту историю.

Здесь в исполнении Зоара Аргова.

Здесь слова на иврите http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=373&wrkid=18785

Украинская песня «Тут лежит партизан» в исполнении Тараса Чубая (группа Плач Єремії)

Здесь слова песни по-украински и по-русски http://the-fasol.com/page_sound.php?id=83564

 

 

 

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: